WENN

Meredith Vieira smooches Abe Vigoda

Meredith Vieira, and Abe Vigoda. The 'Today Show' salutes Meredith Vieira's Last Day with NBC Network.

Featuring: Meredith Vieira, and Abe Vigoda. Where: New York City, NY, United States. When: 07 Jun 2011.

See our biography of Abe Vigoda