Elton John

Elton John at the Ivor Novello Awards. Photo supplied by WENN

See our biography of Elton John