Freida Pinto

Freida Pinto
leaving a midtown hotel
New York City, USA - 30 June 2010
Credit: Patricia Schlein/WENN

See our biography of Freida Pinto