Ken Jennings

Photo of 'Jeopardy!' champion Ken Jennings, taken in 2007. Photo courtesy of Wikimedia Commons. Credit: Mckaysalisbury at en.wikipedia

See our biography of Ken Jennings