Rinko Kikuchi

Rinko Kikuchi
Cannes Film Festival 2006 'Babel Photocall'
Cannes, France - 23 May 2006
Credit: Z.Tomaszewski / WENN

See our biography of Rinko Kikuchi