Zhang Ziyi

Ziyi Zhang
The 12th Huabiao Film Awards - arrivals
Beijing, China - 26 August 2007
Credit:WENN

See our biography of Zhang Ziyi