Zhang Ziyi

Ziyi Zhang
Screening of the film 'Babel'
Cannes, France - 23.5.06
Credit: Daniel Deme / WENN

See our biography of Zhang Ziyi