Brian To/WENN.com

Kourtney Kardashian and an artist

Brian Bowen Smiths Metallic Life Exhibition - Inside.

Featuring: Kourtney Kardashian, Brian Bowen Smith. Where: Los Angeles, California, United States. When: 22 Oct 2015.

See our biography of Kourtney Kardashian