Brian To/WENN.com

Brian Bowen Smiths Metallic Life Exhibition – Inside

Brian Bowen Smiths Metallic Life Exhibition - Inside.

Featuring: Brian Bowen Smith, Kourtney Kardashian. Where: Los Angeles, California, United States. When: 22 Oct 2015.

See our biography of Kourtney Kardashian