Brian To/WENN.com

Kourtney Kardashian at Brian Bowen Smith’s ‘Metallic Life’ exhibition opening

Brian Bowen Smith's 'Metallic Life' exhibition opening - Inside.

Featuring: Kourtney Kardashian. Where: Los Angeles, California, United States. When: 23 Oct 2015.

See our biography of Kourtney Kardashian