Photo from 'David Souter, Caviar-Munching Swashbuckler?'

More: David Souter, Caviar-Munching Swashbuckler?